Aktualne trendy w tłumaczeniach naukowych: Kluczowe aspekty polsko-angielskich przekładów